Computation meets knowledge 2017

U příležitosti 40. výročí EKF uspořádala naše katedra mezinárodní konferenci, jejíž součástí bylo setkání uživatelů programu Mathematica a workshop Mathematica: A First Course. Více o této události se dočtete ve studentském časopise EKF VŠB-TUO Sokolská 33:

40. výročí založení EkF: Ekonomická fakulta hostila setkání uživatelů programu Wolfram Mathematica