Giniho koeficient I.-III.

V akademickém roce 2017/18 jste mohli navštívit cyklus tří na sebe navazujících přednášek věnovaných Giniho koeficientu. Klíčovým aktérem byl tentokrát doktor Marian Genčev, který je zároveň hlavním organizátorem seminářů pořádaných na naší katedře. V časopise Sokolská 33 najdete hned dva články věnované tomuto triptychu. Reporáž po první přednášce:

O něco blíže Giniho koeficientu

a druhá reportáž, shrnující druhou a třetí přednášku

Nic nás nezastaví! Odhalujeme další metody matematických výpočtů v ekonomii