Kurzy plánované pro AR 2020/21

V rámci zimního semestru tradičně organizujeme pro naše studenty tři kurzy. (i) Přípravný kurz pro přijaté uchazeče na EKF, (ii) Vyrovnávací kurz z Matematiky A pro prezenční formu a (iii) Vyrovnávací kurz z matematiky B pro kombinovanou formu. Touto dobou již obvykle probíhá přihlašování do kurzu přípravného.

Po důkladném zvážení jsme se letos rozhodli tento zářijový přípravný kurz nepořádat. O to více se na Vás budeme těšit v obou vyrovnávacích kurzech. Pevně věříme, že (na rozdíl od jarních kurzů) proběhnou oba v plném rozsahu. Bližší informace Vám poskytneme v prvních dnech zimního semestru.

Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu o vyrovnávací kurz pro prezenční formu, který je součástí projektu MŠMT „Technika pro budoucnost“ a lze jej absolvovat bezplatně, jsme se rozhodli, že budou upřednostněni studenti zařazeni do systému studia se specifickými nároky (SSSN, více informací můžete nalézt zde: Centrum Slunečnice).