Matematika A – podmínky ukončení

Prezenční forma studia (151-0300/04)

Tyto podmínky se týkají pouze studentů, kterým byl schválen mimořádný termín zápočtu z tohoto předmětu. Nové žádosti již nebudou přijímány.

Zápočet

 1. Zápočtovou písemku student absolvuje distančně prostřednictvím systému LMS (Moodle).
 2. Student si zvolí nejdříve termín zápočtové písemky, na nějž se v systému LMSpředmět 151-0300/04 Matematika A – přihlásí.
  • Termíny budou vypsány koncem dubna 2020 v systému LMS.
  • Z důvodu vytíženosti systému LMS budou preferovány odpolední a podvečerní časy.
 3. Ke každému termínu bude připraveno několik zápočtových písemek ve formátu PDF.
  • Přihlášený student si ve stanoveném čase (začátek termínu zápočtové písemky) stáhne příslušné zadání do svého zařízení (PC, mobilní telefon apod.).
  • Písemku následně řeší.
 4. Pro vypracování zápočtové písemky bude mít student k dispozici 100 minut (90 minut řešení úloh + 10 minut technické zpracování).
 5. Řešení zápočtové písemky student vyfotí nebo oskenuje a ve formátu PDF nebo JPG vloží zpět do systému LMS.
 6. Po uplynutí předepsaného času (100 minut) již nebude možné písemky do systému LMS vkládat.
  • Zasílání vypracovaných písemek na e-mail není možné.
 7. Bodové hodnocení bude studentům k dispozici opět v systému LMS.