Matematika B – podmínky ukončení

Prezenční forma studia (151-0301/04)

I. Zápočet

Zápočtový týden je stanoven v týdnu od 25. května 2020 do 31. května 2020. Od 25. května 2020 se proto předpokládá absolvování zápočtových písemek (přihlašování k nim proběhne běžně v systému Edison) v rozsahu stanoveném na začátku semestru. Mezní termín vykonání zápočtové písemky je 19. července 2020, kdy je stanoven konec zkouškového období tohoto letního semestru.

Jednotliví pedagogové Vám poskytnou podrobnější instrukce týkající se technického uskutečnění zápočtové písemky, která proběhne v bezkontaktním režimu. Obecně platné jsou však následující pokyny. Trvání zápočtového testu je stanoveno na obvyklých 90 minut dle vypsání termínu v IS Edison. Studentovi bude bezprostředně poté poskytnut čas nejvýše 20 minut na odeslání vypracovaného testu vyučujícímu, který provede jeho vyhodnocení. Odesláním vypracovaného testu se rozumí odeslání e-mailu ze studentovy školní poštovní schránky, jehož příloha obsahuje fotokopii vypracování testu ve vhodném formátu (PDF, JPG apod.) a ve vhodném rozlišení.

II. Zkouška

Zkouškové období je pro nekončící ročníky stanoveno na období od 1. června 2020 do 19. července 2020. V případě 3. ročníku Bc. studia je zkouškové období pro studenty, kteří měli k datu 21. dubna 2020 splněny všechny povinnosti za předchozích pět semestrů studia, stanoveno na období od 22. dubna 2020 do 15. května 2020. Ostatní studenti 3. ročníku Bc. studia mají zkouškové období od 22. dubna 2020 do 19. července 2020.

Jednotliví zkoušející Vám poskytnou podrobnější instrukce týkající se technického uskutečnění zkouškové písemky, která proběhne v bezkontaktním režimu. Obecně platné pokyny pro zkouškovou písemku jsou shodné s pokyny pro konání zápočtové písemky v bezkontaktním režimu, viz předchozí bod.

Celkové hodnocení zkoušky bude založeno pouze na vypracovaném písemném testu.


Kombinovaná forma studia (151-0401/04)

Zkouška

Zkouškové období je pro nekončící ročníky stanoveno na období od 1. června 2020 do 19. července 2020. V případě 3. ročníku Bc. studia je zkouškové období pro studenty, kteří měli k datu 21. dubna 2020 splněny všechny povinnosti za předchozích pět semestrů studia, stanoveno na období od 22. dubna 2020 do 15. května 2020. Ostatní studenti 3. ročníku Bc. studia mají zkouškové období od 22. dubna 2020 do 19. července 2020.

Trvání zkouškového testu (přihlašování k němu proběhne běžně v systému Edison) je stanoveno na obvyklých 90 minut. Studentovi bude bezprostředně poté poskytnut čas nejvýše 20 minut na odeslání vypracovaného testu vyučujícímu, který provede jeho vyhodnocení. Odesláním vypracovaného testu se rozumí odeslání e-mailu ze studentovy školní poštovní schránky, jehož příloha obsahuje fotokopii vypracování testu ve vhodném formátu (PDF, JPG apod.) a ve vhodném rozlišení.

Kombinovaná forma studia (151-0401/05)

I. Zápočet

Zápočtové písemky nebudou realizovány a není třeba se k nim proto přihlašovat. Za účelem možnosti přihlášení studenta na zkoušku bude všem studentům automaticky udělen minimální bodový zisk určený k získání zápočtu, tj. 20 bodů.

II. Zkouška

Zkouškové období je pro nekončící ročníky stanoveno na období od 1. června 2020 do 19. července 2020. V případě 3. ročníku Bc. studia je zkouškové období pro studenty, kteří měli k datu 21. dubna 2020 splněny všechny povinnosti za předchozích pět semestrů studia, stanoveno na období od 22. dubna 2020 do 15. května 2020. Ostatní studenti 3. ročníku Bc. studia mají zkouškové období od 22. dubna 2020 do 19. července 2020.

Trvání zkouškového testu (přihlašování k němu proběhne běžně v systému Edison) je stanoveno na obvyklých 90 minut. Studentovi bude bezprostředně poté poskytnut čas nejvýše 20 minut na odeslání vypracovaného testu vyučujícímu, který provede jeho vyhodnocení. Odesláním vypracovaného testu se rozumí odeslání e-mailu ze studentovy školní poštovní schránky, jehož příloha obsahuje fotokopii vypracování testu ve vhodném formátu (PDF, JPG apod.) a ve vhodném rozlišení.

Ústní část zkoušky nebude realizována a celkové hodnocení zkoušky tedy bude založeno pouze na vypracovaném písemném testu.