Matematika B

Prezenční forma studia

Pokyny k samostudiu pro prezenční formu jsou jednotné pro všechny studijní skupiny. Tedy pro skupiny cvičících: Ing. Orlando Arencibia, Ph.D., Mgr. Marian Genčev, Ph.D., RNDr. Jana Hrubá, Ph.D., Mgr. Kristina Lorencová, Mgr. Ivana Onderková, Ph.D., RNDr. Pavel Rucki, Ph.D.


Přednášky

Vzhledem k distanční povaze výuky jsou (nebo v nejbližší době budou) v LMS  studentům k dispozici PDF poznámky ke všem přednáškám z předmětu Matematika B. V průběhu zbylé části semestru budou jednotliví přednášející ke každé přednášce připojovat video s mluveným komentářem, které nahrazuje účast na běžné přednášce při kontaktním způsobu výuky. V případě, že některým pasážím přednášky student nebyl schopen porozumět ani při jejím následném podrobnějším samostudiu a při pročtení odpovídajících kapitol ve skriptech, je možno se obrátit na vyučujícího elektronickou cestou (dle preferencí pedagoga, např.: e-mail, Skype apod.) a požádat o doplňující instrukci s vysvětlením.

Cvičení

Vzhledem k současné povaze okolností bez probíhajících cvičení je studentům uloženo samostudium ve formě samostatné práce částečně nahrazující aktivity na cvičení. Doporučuje se propočtení „rozumné“ části úloh ze skripta Genčev M. Cvičebnice ke kurzu Matematika B. SOT 2013. Seznam těchto doporučených úloh k samostudiu naleznete v PDF souboru zde.

Kombinovaná forma studia

Pokyny k samostudiu pro kombinovanou formu jsou jednotné pro všechny studijní skupiny. Tedy pro skupiny cvičící RNDr. Jany Hrubé, Ph.D.


V LMS Moodle si prostudujte materiály:

  • Funkce dvou reálných proměnných – sylaby přednášek, příklady k procvičení a další zdroje.
  • Diferenciální rovnice prvního řádu – sylabus přednášky, příklady k procvičení a další zdroje.
  • Diferenciální rovnice druhého řádu – sylabus přednášky, příklady k procvičení a další zdroje.
  • Diferenční počet a diferenční rovnice prvního a druhého řádu – sylabus přednášky, příklady k procvičení a další zdroje.