Matematika v ekonomii

Prezenční forma studia

Pokyny k samostudiu pro prezenční formu jsou jednotné pro všechny studijní skupiny. Tedy pro skupiny cvičících: Ing. Orlando Arencibia, Ph.D., Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D., Ing. Petr Seďa, Ph.D.


Přednášky

Podklady pro samostudium naleznete v LMS Moodle.

Cvičení

Dále můžete k samostudiu využít podklady pro cvičení, obsahující výsledky jednotlivých úloh, které naleznete zde: Podklady pro cvičení.

Kombinovaná forma studia


Podklady pro samostudium naleznete v LMS Moodle, podle příslušného kurzu:

  • kombinovaná forma, zakončení zápočtem: LMS Moodle,
  • kombinovaná forma, zakončení klasifikovaným zápočtem: LMS Moodle.