Podmínky úspěšného absolvování předmětu Matematika B

Vážení studenti,

níže naleznete užitečné informace, které jistě povedou k Vašemu úspěšnému absolvování předmětu Matematika B. Tyto podmínky jsou společné pro všechny tři paralelní skupiny, jejichž přednášejícími jsou Ing. Orlando Arencibia, Ph.D., (P/01), RNDr. Pavel Rucki, Ph.D., (P/02), Mgr. Marian Genčev, Ph.D., (P/03).

Zápočet

Pro získání zápočtu je nutné splnit dvě podmínky:

  • bodové hodnocení alespoň 50 % ze zápočtové písemky,
  • žádná neomluvená absence na cvičeních.

Zápočtová písemka

Tato písemka se uskuteční v průběhu semestru. Pro vykonání písemky má student k dispozici jeden řádný a jeden opravný termín. Maximální bodový zisk ze zápočtové písemky je 40 bodů. Okruhy pro zápočtovou písemku naleznete zde: Okruhy pro zápočtovou písemku.

Zkouška

Zkouška je kombinovaná (písemná a ústní část) a student se jí muže účastnit pouze tehdy, pokud mu byl udělen zápočet.

Písemná část

Písemná část zkoušky je tvořena početními příklady, které budou náhodně vygenerovány z databáze úloh. Tato databáze je společná pro všechny paralelní skupiny. Z písemné části je možné získat maximálně 42 bodů. Pro pokračování k ústní části zkoušky je nutné získat minimálně 22 bodů. Okruhy pro písemnou část zkoušky naleznete zde: Okruhy pro zkouškovou písemku.

Ústní část

Ústní část zkoušky je tvořena dvěma oblastmi:

  • povinná otázka z oblasti analytické geometrie,
  • losovaná otázka ze zbývajících okruhů.

Z ústní části je možné získat maximálně 18 bodů. Pro úspěšné zakončení zkoušky je nutné získat minimálně 9 bodů. Okruhy pro ústní část zkoušky naleznete zde: Okruhy pro ústní část zkoušky.

V rámci povinné otázky z analytické geometrie student ke zkoušce přinese 10 vypracovaných úloh. Zkoušející vybere jednu z úloh, u které student popíše způsob jejího řešení. Seznam těchto úloh naleznete zde: Seznam úloh z analytické geometrie.