Profesorka v našich řadách

Dovolujeme si navázat na titulek níže uvedeného článku, který najdete ve studentském časopise Sokolská 33: „VŠB-TUO má pět nových proferorů, tři z nich jsou z EkF, a jeden z nich z KMME“ – tímto blahopřejeme naší kolegyni prof. RNDr. Daně Šalounové, Ph.D. ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika.

VŠB-TUO má pět nových profesorů, tři z nich jsou z EkF