Retia

V období leden 2017 až prosinec 2020 byl na naší katedře řešen projekt TH02010930 Efektivní přístupy k úsporným a adaptabilním systémům údržby a obsluhy dopravních sítí, který byl podpořen Programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Technologické agentury ČR, EPSILON.


Níže naleznete klíčové informace, týkající se tohoto projektu a shrnutí dosažených výsledků:

Výstupy za období udržitelnosto projektu (2021 až 2023) budou vkládány průběžně.