Robime seminaře

Mimo běžnou pedagogickou činnost se členové Katedry matematických metod v ekonomice věnují rozličným tvůrčím a vědeckým aktivitám, z nichž mnohé pravidelně představují akademické obci VŠB-TUO v rámci katederního semináře. Témata seminářů se věnují aplikacím matematiky v praxi, teoretické matematice, resp. didaktice matematiky.


Aktuální semináře

V letním semestru akademického roku 2018/19 byly naplánovány níže uvedené přednášky.

Test hypotézy o relativní četnosti a volba testového kritéria

Přednášející: Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Datum: 9. dubna 2019
Čas a místnost: 9:00-10:00, EKFB246

Abstrakt: 1_abstrakt_fun


Velikost účinku při testování hypotéz a jak ji měřit

Přednášející: doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Datum: 30. dubna 2019 (odloženo, náhradní termín bude upřesněn)
Čas a místnost: 9:00-9:40, EKFB246

Abstrakt: 2_abstrakt_fri