Statistika A – podmínky ukončení

I. Zápočet

 1. Splnění docházky bude vyhodnoceno na základě docházky před zahájením nouzového stavu a na základě dvou povinných testů v LMS Moodle, které v této situaci nahrazují povinnou docházku do cvičení.
 2. Zápočtová písemná práce bude realizována v rektorem aktuálně stanoveném zápočtovém týdnu, tj. od 25. 5. do 31. 5. 2020.
  • Studentům, kteří se přihlásí na vypsaný termín zápočtové písemné práce v IS Edison, bude v LMS Moodle k dispozici zadání této práce ve formátu PDF.
  • Práce bude obsahovat 4-5 praktických příkladů pokrývajících vybrané problémy z učiva pravděpodobnosti.
  • Studenti si ve stanoveném čase zadání stáhnou do svého příslušného zařízení (PC, mobil apod.). Po jejím vypracování nahrají nebo odešlou fotokopii či scan písemné práce zpět do LMS Moodle (ve formátu PDF nebo JPG). Čas mezi zveřejněním zadání písemné práce a jejím odevzdáním bude limitován (50 minut řešení + 10 minut na technické zpracování).
  • Zápočtovou písemnou práci bude možné jednou opravit v náhradním termínu, který bude opět zveřejněn v IS Edison.
 3. Domácí projekt proběhne podle původního plánu splněním 5 časově limitovaných úkolů v LMS Moodle. Deadline ukončení celého projektu je 24. 5. 2020.

II. Zkouška

Zkouška proběhne ve stejném režimu jako zápočtová písemná práce.

 1. Student se přihlásí v IS Edison k vypsanému zkouškovému termínu. Požadavky a struktura písemné práce budou následující:
  • teoretický test,
  • + 4 praktické úlohy zaměřené na vybrané problémy deskriptivní statistiky.
 2. Pro vypracování písemné práce bude student mít k dispozici 60 minut + 10 minut na technické zpracování.
 3. Protože zkoušení proběhne v mimořádně stanoveném distančním režimu a počet studentů na zkouškovém termínu nebude omezen kapacitou učebny, budou vypsány pouze 4 zkouškové termíny (tyto 4 termíny zahrnují i termíny opravné!).