Statistika A

Pokyny k samostudiu jsou jednotné pro všechny studijní skupiny. Tedy pro skupiny cvičících: RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D., RNDr. Marek Pomp, Ph.D., Mgr. Taťána Funioková, Ph.D., Ing. Pavlína Forstová-Kuráňová, Ph.D. Všechny studijní podklady naleznete na jednotném místě v LMS Moodle. Následují doplňující souhrnné informace.


Přednášky

Oba přednášející, RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D. i RNDr. Marek Pomp, Ph.D., mají k dispozici k probíraným tématům PDF verze poznámek na LMS Moodle. Je vhodné je prostudovat, a to zejména v souvislosti s příslušnými kapitolami ve skriptech: Šalounová, D., Úvod do pravděpodobnosti a statistiky, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Další materiály budou postupně zpřístupňovány dle aktuální situace.

Cvičení

Vzhledem k současné povaze okolností bez probíhajících cvičení je studentům uloženo samostudium ve formě samostatné práce částečně nahrazující aktivity na cvičení. Jednotliví cvičící pro vás budou postupně zpřístupňovat materiály v LMS Moodle. Materiály naleznete v obvyklých sekcích. Nově však materiály budou obsahovat i návody pro řešení vybraných úloh a povinné testy, které ověří úroveň Vašich znalostí. 

V LMS Moodle rovněž naleznete dobrovolné interaktivní testy vhodné k procvičení Pravděpodobnosti, DNV a SNV, dále můžete k procvičování využít testy z oblasti kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky v rámci projektu MATH4U.