Statistika B – podmínky ukončení

Zkouška

 1. V informačním systému systému IS Edison bude vypsán jeden termín zkoušky a to v 1. květnovém týdnu.
  • Studenti budou o této možnosti s předstihem informováni.
 2. Zkouška proběhne distančně v prostředí LMS Moodle.
 3. Požadavky na zkoušku a její struktura se nemění:
  • teoretický test,
  • + 5 příkladů pokrývajících celou výuku předmětu.
 4. Forma zkoušení bude podobná jako u zápočtových úloh, čas na zkoušku bude časově omezen.
 5. Studenti se ke zkoušce přihlásí standardně přes IS Edison a poté jim budou zaslány upřesňující informace.