Optimalizace tras pro svoz odpadu

O zajímavém projektu, za kterým stojí vedoucí naší katedry, doktor Petr Kozel, si můžete přečíst jak v aktuálním čísle časopisu Akademik 2/2019: HGF a EKF navrhují optimální trasy pro vozy svážející komunální odpad, tak v březnovém vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí, Odpady 3/2019: Návrhy tras obslužných vozidel Nejen, že se jedná o krásný … Číst dál