Vyrovnávací kurz z Matematiky A pro prezenční formu bakalářského studia

Jako každý rok, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zápočtu z Matematiky A.

Místo konání kurzu

Učebna B136, přízemí, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu (proběhlo)

Zimní semestr 2018/2019 (úterky)

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

TýdenDatumTéma
19. 10. 2018Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti.
216. 10. 2018Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce, inverzní funkce k dané funkci.
323. 10. 2018Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, grafy a jejich transformace, vlastnosti.
430. 10. 2018Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě, jednostranná limita funkce.
56. 11. 2018Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Derivace vyšších řádů.
620. 11. 2018L’Hospitalovo pravidlo. Aproximace funkcí. Vyšetřování průběhu funkce: extrémy, intervaly monotónnosti.
727. 11. 2018Vyšetřování průběhu funkce: intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body, asymptota grafu funkce, graf funkce.
84. 12. 2018Matice, operace s maticemi, hodnost matice.
911. 12. 2018Determinanty, vlastnosti determinantu, inverzní matice, maticové rovnice.
1018. 12. 2018Opakování probraného učiva. Příprava na zápočet.

Cena kurzu

1 500,- Kč (vratná kauce)

Přihlášky a způsob placení (proběhlo)

Termín závazného přihlášení je pátek 5. 10. 2018 do 12:00 hod. na adrese matematika.ekf@vsb.cz. Počet míst v kurzu je omezen, maximální počet účastníků tohoto kurzu je 30.

Kurzovné se hradí složenkou (peněžní poukázkou) nebo bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava (možná je i elektronická verze platby na mobilních zařízeních). V poznámce příkazu (ve zprávě pro příjemce) uveďte jméno studenta.