Vyrovnávací kurz z Matematiky A, 2022 (pro kombinovanou formu) – nekoná se

Již tradičně nabízíme našim studentům v kombinované formě možnost zúčastnit se v rámci přípravy na klasifikovaný zápočet z matematiky A našeho Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu.

Místo konání kurzu

Učebna EKFA1102, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2022/2023, vybrané soboty, začátek v 9:00, vždy 5 výukových hodin. (Sobotní termíny naleznete v tabulce níže.)

Rozsah kurzu a jeho organizace

Týden Datum Téma
1 22.10. 2022
Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti. 
2 29.10. 2022
Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce, inverzní funkce k dané funkci. Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, grafy a jejich transformace, vlastnosti.
3 12.11. 2022
Limita funkce ve vlastním bodě, jednostranná limita funkce. Limita funkce v nevlastním bodě. 
4

19.11. 2022

Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Diferenciál funkce, přibližné výpočty. Derivace vyšších řádů.
5

26.11. 2022

L’Hospitalovo pravidlo. Vyšetřování průběhu funkce: extrémy, intervaly monotónnosti. 
6

10.12. 2022

Vyšetřování průběhu funkce: intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body, asymptota grafu funkce, graf funkce.  Opakování probraného učiva. Příprava na zápočet.

Cena kurzu

2 450,- Kč (Celkem 30 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Online přihlašování bylo ukončeno. Kurz z důvodu malého zájmu neproběhne.

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky A, 2022 (pro kombinovanou formu) – nekoná se“

Komentáře nejsou povoleny.