Vyrovnávací kurz z Matematiky A, 2022 (pro prezenční formu)

I v tomto akademickém roce, 2022/23, Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí klasifikovaného zápočtu z Matematiky A.

Místo konání kurzu

Učebna  B136, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečného zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2022/2023, každou středu od 5. října až do 14. prosince 2022 (celkem 10 setkání, kromě 9. listopadu). Vždy od 16:00 do cca 19:00.

Cena za kurz

2 450 Kč (Celkem 40 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Online přihlašování bylo ukončeno. Kurz nám běží. S případnými dotazy se obracejte na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, ve středu odpoledne od 16:00 (zpravidla čtyři vyučovací hodiny)

Týden Datum Téma
1. 5.10. 2022 Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost.
2. 12.10. 2022 Limita posloupnosti.
3. 19.10. 2022 Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce, inverzní funkce k dané funkci.
4. 26.10. 2022 Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, grafy a jejich transformace, vlastnosti.
5. 2.11. 2022 Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě, jednostranná limita funkce.
6. 16.11. 2022 Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Derivace vyšších řádů.
7. 23. 11. 2022

Diferenciál funkce, přibližné výpočty, aproximace funkcí, L’Hospitalovo pravidlo.

8. 30. 11. 2022

Vyšetřování průběhu funkce: intervaly monotónnosti, lokální a globální extrémy funkce.

9. 7. 12. 2022
Vyšetřování průběhu funkce: intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body, asymptota grafu funkce.
10. 14. 12. 2022
Opakování probraného učiva. Příprava na zápočet.

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky A, 2022 (pro prezenční formu)“

Komentáře nejsou povoleny.