Vyrovnávací kurz z Matematiky A (pro kombinovanou formu)

Již tradičně nabízíme našim studentům v kombinované formě možnost zúčastnit se v rámci přípravy na klasifikovaný zápočet z matematiky A našeho Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu.

Místo konání kurzu

Učebna A1103, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2020/2021 (soboty)

Rozsah kurzu

Celkem 30 hodin, v soboty dopoledne pět vyučovacích hodin od 9:00 do 13:15 hod.

Týden Datum Téma
1 10. 10. 2020 Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti. Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, definice, vlastnosti.
2 24. 10. 2020 Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce. Grafy funkcí a jejich transformace. Prostá funkce, inverzní funkce k dané funkci. Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě.
3 14. 11. 2020
Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Jednostranná limita funkce. Derivace složitější a vyšších řádů. L‘Hospitalovo pravidlo.
4 12. 12. 2020 Vyšetřování průběhu funkce – extrémy, intervaly monotónnosti, intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body. Asymptoty grafu funkce, graf funkce. 
5 19. 12. 2020 Úvod do LA – Křížové pravidlo, Sarrusovo pravidlo, LZ a LN vektorů. Matice, operace s maticemi. Determinanty vyššího řádu, vlastnosti determinantu.
6 9. 1. 2021 Inverzní matice, maticové rovnice.

Cena kurzu

2 200,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Kurz bude otevřen po přihlášení minimálně 20 studentů. Termín závazného přihlášení je středa 7.10. 2020 do 12:00 prostřednictvím on-line formuláře (odkaz níže). Ihned po odeslání přihlášky dostanou studenti potvrzovací e-mail obsahující zprávu o úspěšném přihlášení. Jakmile se přihlásí dostatečný počet zájemců, obdrží přihlášení studenti informace týkající se platby. Dle dodaných instrukcí pak uhradí kurzovné bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava a potvrzení o úhradě pak v případě potřeby zašle elektronicky, nebo donese 10. 10. 2020 na zahájení kurzu (8:50h., učebna A1103). 

Do kurzu se již můžete hlásit pomocí online přihlašovacího formuláře.

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky A (pro kombinovanou formu)“

Komentáře nejsou povoleny.