Vyrovnávací kurz z Matematiky A (pro kombinovanou formu)

Již tradičně nabízíme našim studentům v kombinované formě možnost zúčastnit se v rámci přípravy na klasifikovaný zápočet z matematiky A našeho Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu.

Místo konání kurzu

U Vás doma – online, prostřednictvím Microsoft Teams.

Učebna A1103, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu – nové pro online formu

Zimní semestr 2020/2021 (soboty)

Rozsah kurzu a jeho organizace

  • Sobotní termíny naleznete níže, začátek setkání v MS Teamu: 9:00
  • Setkání bude rozděleno na 2 hlavní 90ti minutové bloky (90minut blok+ cca 15minut pauza + 90minut blok). V těchto blocích pro Vás budou vyučující řešit vybrané úlohy a v případě potřeby reagovat na Vaše dotazy.
  • Po těchto blocích bude následovat prostor pro Vaše vlastní dotazy. 
Týden Datum Téma
1 7. 11. 2020 úspěšně proběhlo  Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti. Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, definice, vlastnosti.
2 14. 11. 2020 úspěšně proběhlo
Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce. Grafy funkcí a jejich transformace. Prostá funkce, inverzní funkce k dané funkci. Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě.
3 21. 11. 2020 úspěšně proběhlo
Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Jednostranná limita funkce. Derivace složitější a vyšších řádů. L‘Hospitalovo pravidlo.
4

28. 11. 2020 úspěšně proběhlo

Vyšetřování průběhu funkce – extrémy, intervaly monotónnosti, intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body. Asymptoty grafu funkce, graf funkce. 
5 5. 12. 2020 úspěšně proběhlo
Úvod do LA – Křížové pravidlo, Sarrusovo pravidlo, LZ a LN vektorů. Matice, operace s maticemi. Determinanty vyššího řádu, vlastnosti determinantu.
6

19. 12. 2020

úspěšně proběhlo 🙂

Inverzní matice, maticové rovnice.

 

Cena kurzu

2 200,- Kč

Přihlášky a způsob placení

První lekce již úspěšně proběhla, pokud byste se k nám chtěli přidat, zašlete e-mail na matematika.ekf@vsb.cz.

2 komentáře u „Vyrovnávací kurz z Matematiky A (pro kombinovanou formu)“

Komentáře nejsou povoleny.