Vyrovnávací kurz z Matematiky A (pro prezenční formu)

Jako každý rok, i letos v AR 2020/21 Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí klasifikovaného zápočtu z Matematiky A.

Místo konání kurzu

Učebna B374, PROBĚHNĚ ONLINE FORMOU, BUDE UPŘESNĚNO, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečného zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2020/2021 (úterky 6. října až 15. prosince 2020)

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

Týden Datum Téma
1. 6. 10. 2020 Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti.
2. 13. 10. 2020 Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce, inverzní funkce k dané funkci.
3. 20. 10. 2020 Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, grafy a jejich transformace, vlastnosti.
4. 27. 10. 2020 Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě, jednostranná limita funkce.
5. 3. 11. 2020 Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Derivace vyšších řádů.
6. 10. 11. 2020 L’Hospitalovo pravidlo. Aproximace funkcí. Vyšetřování průběhu funkce: extrémy, intervaly monotónnosti.
7. 24. 11. 2020 Vyšetřování průběhu funkce: intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body, asymptota grafu funkce, graf funkce.
8. 1. 12. 2020 Matice, operace s maticemi, hodnost matice.
9. 8. 12. 2020 Determinanty, vlastnosti determinantu, inverzní matice, maticové rovnice.
10. 15. 12. 2020 Opakování probraného učiva. Příprava na zápočet.

Vratná kauce

1 500,- Kč (Samotný kurz není zpoplatněn. Přijetí do kurzu je podmíněno včasnou úhradou vratné kauce, která se bude po úspěšném absolvování kurzu vracet.)

Vzhledem k očekávanému zvýšenému zájmu o vyrovnávací kurz pro prezenční formu, který je součástí projektu MŠMT „Technika pro budoucnost“ a lze jej absolvovat bezplatně,  budou upřednostněni studenti zařazeni do systému studia se specifickými nároky (SSSN, více informací můžete nalézt zde: Centrum Slunečnice).

Přihlášky a způsob placení

Do kurzu se již NELZE PŘIHLÁSIT (ANI JAKO NÁHRADNÍK).

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky A (pro prezenční formu)“

Komentáře nejsou povoleny.