Vyrovnávací kurz z Matematiky A pro prezenční formu bakalářského studia

Jako každý rok, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí klasifikovaného zápočtu z Matematiky A.

Místo konání kurzu

Učebna B136, přízemí, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečného zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2019/2020 (úterky 8. října až 17. prosince 2019)

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

TýdenDatumTéma
1. 8. 10. 2019Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost. Limita posloupnosti.
2.15. 10. 2019Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce, inverzní funkce k dané funkci.
3.22. 10. 2019Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, grafy a jejich transformace, vlastnosti.
4.29. 10. 2019Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě, jednostranná limita funkce.
5. 5. 11. 2019Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Derivace vyšších řádů.
6.19. 11. 2019L’Hospitalovo pravidlo. Aproximace funkcí. Vyšetřování průběhu funkce: extrémy, intervaly monotónnosti.
7.26. 11. 2019Vyšetřování průběhu funkce: intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body, asymptota grafu funkce, graf funkce.
8. 3. 12. 2019Matice, operace s maticemi, hodnost matice.
9.10. 12. 2019Determinanty, vlastnosti determinantu, inverzní matice, maticové rovnice.
10.17. 12. 2019Opakování probraného učiva. Příprava na zápočet.

 

Vratná kauce

1 500,- Kč (Samotný kurz není zpoplatněn. Přijetí do kurzu je podmíněno včasnou úhradou vratné kauce, která se bude po úspěšném absolvování kurzu vracet.)

Přihlášky a způsob placení (kurz je již naplněn)

Termín závazného přihlášení byl stanoven na pátek 4. 10. 2018 do 12:00 hod nebo do vyčerpání kapacity. Kapacita kurzu byla naplněna, přihlášení již není možné.