Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro kombinovanou formu)

Jak bývá zvykem, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se v rámci přípravy na zkoušku z matematiky B Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu (AR 2020/2021).

Místo konání kurzu

U Vás doma – tedy online, prostřednictvím Microsoft Teams.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Letní semestr 2020/2021 (soboty)

Rozsah kurzu

  • Sobotní termíny naleznete níže, začátek setkání v MS Teamu: 9:00
  • Setkání bude rozděleno na 2 hlavní 90ti minutové bloky (90minut blok+ cca 15minut pauza + 90minut blok). V těchto blocích pro Vás budou vyučující řešit vybrané úlohy a v případě potřeby reagovat na Vaše dotazy.
  • Po těchto blocích bude následovat prostor pro Vaše vlastní dotazy. 
TýdenDatum a časTéma
113. březen
2021
úspěšně proběhlo
Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic,
Frobeniova věta, Gaussova eliminační metoda. Integrální počet,
primitivní funkce, neurčitý integrál, základní integrační vzorce,
metoda přímé integrace. Metoda per partes.
220. březen
2021
úspěšně proběhlo
Substituční metoda integrace Určitý integrál,
nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty
obsahů plošných obrazců.
327. březen
2021
úspěšně proběhlo
Funkce dvou proměnných – úvodní definice, definiční obor a
jeho znázornění, parciální derivace.
43. duben
2021
úspěšně proběhlo
Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální
extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
515. květen
2021
úspěšně proběhlo
Lineární diferenciální rovnice 1. řádu s konstantními koeficienty
řešené variací konstanty. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu
s konstantními koeficienty (homogenní, nehomogenní se
speciální pravou stranou), metoda odhadu tvaru řešení lineární
nehomogenní diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními
koeficienty.
622. květen
2021
úspěšně proběhlo 🙂
Diferenční počet, výpočet diference pomocí základních vzorců a
pravidel. Lineární homogenní diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou
stranou řešené metodou odhadu.

Cena kurzu

2 200,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Kurz bude otevřen po přihlášení minimálně 20 studentů. Termín závazného přihlášení je stanoven na 10. března 2021, 12:00  a přihlásit se můžete pomocí následujícího odkazu:

Online přihláška do kurzu pro kombinovanou formu

Ihned po odeslání přihlášky dostanou studenti potvrzovací e-mail obsahující zprávu o úspěšném přihlášení. (Konkrétní informace týkající se platby budou následovat až po naplnění minimální kapacity.)

 

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro kombinovanou formu)“

Komentáře nejsou povoleny.