Vyrovnávací kurz z Matematiky B pro kombinovanou formu bakalářského studia

Jak bývá zvykem, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se v rámci přípravy na zkoušku z matematiky B Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu (AR 2019/2020).

Místo konání kurzu

Učebna A1101, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Letní semestr 2019/2020 (soboty)

V souvislosti s opatřením vlády, týkajícího se zrušení osobní účasti studentů ve výuce, nejsme schopni dodržet avizovaný harmonogram. Jakmile to situace dovolí, plánujeme zbývajících pět setkání nahradit. O jejich náhradě Vás budeme včas informovat e-mailem.

Aktualizováno 22.4.2020:

Vzhledem k novým omezením týkajících se kontaktní výuky na VŠB-TUO již bohužel nejsme schopni tento kurz v AR 2019/20 zrealizovat. Účastníkům tak budeme v nejbližších dnech vracet poměrnou část úhrady kurzovného. Všichni přihlášení budou nejpozději 23.4. informováni o dalších krocích e-mailem. 

Rozsah kurzu

Celkem 30 hodin, v soboty dopoledne pět vyučovacích hodin (6 setkání)

TýdenDatum a časTéma
17. 3. 2020
9:00 – 13:00
Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic,
Frobeniova věta, Gaussova eliminační metoda. Integrální počet,
primitivní funkce, neurčitý integrál, základní integrační vzorce,
metoda přímé integrace. Metoda per partes.
214. 3. 2020
12:00-16:00

ZRUŠENO Substituční metoda integrace Určitý integrál,
nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty
obsahů plošných obrazců.
328. 3. 2020
12:00-16:00
ZRUŠENO
Funkce dvou proměnných – úvodní definice, definiční obor a
jeho znázornění, parciální derivace.
425. 4. 2020
12:00-16:00
ZRUŠENO
Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální
extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
516. 5. 2020
12:00-16:00
ZRUŠENO
Lineární diferenciální rovnice 1. řádu s konstantními koeficienty
řešené variací konstanty. Lineární diferenciální rovnice 2. řádu
s konstantními koeficienty (homogenní, nehomogenní se
speciální pravou stranou), metoda odhadu tvaru řešení lineární
nehomogenní diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními
koeficienty.
623. 5. 2020
9:00-13:00
ZRUŠENO
Diferenční počet, výpočet diference pomocí základních vzorců a
pravidel. Lineární homogenní diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou
stranou řešené metodou odhadu.

Cena kurzu

2 200,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Kurz bude otevřen po přihlášení minimálně 20 studentů. Termín závazného přihlášení je stanoven na středu 4. 3. 2020 do 12:00 hod.

Kurz již probíhá, online přihlašování bylo ukončeno.

Ihned po odeslání přihlášky dostanou studenti potvrzovací e-mail obsahující zprávu o úspěšném přihlášení. (Konkrétní informace týkající se platby budou následovat až po naplnění minimální kapacity.)

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky B pro kombinovanou formu bakalářského studia“

Komentáře nejsou povoleny.