Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro prezenční formu) – neotevíríme

Aktualizováno – V tomto semestru nebude kurz otevřen.

Také letos, v akademickém roce 2022/23, Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky B pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zkoušky z Matematiky B.

Místo konání kurzu

Učebna B136, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

V letním semestru 2022/2023 se z důvodu minimálního zájmu studentů kurz nekoná.

Cena za kurz

1 960 Kč (Celkem 24 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Přihlašování bylo ukončeno.

Rozsah kurzu

Celkem 8 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla 3 výukové hodiny).

Týden Datum Rámcová témata (dle potřeby může být upraveno)
1. 14. 3. 2023 Maticové operace, determinant, inverzní matice, maticové rovnice.
2. 21. 3. 2023 Řešení soustav lineárních rovnic. 
3. 28. 3. 2023 Integrální počet, primitivní funkce, neurčitý integrál, metoda přímé integrace. Substituční metoda.
4. 4. 4. 2023 Neurčitý integrál, metoda per partes, rozklad na parciální zlomky.
5. 18. 4. 2023 Určitý integrál, nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
6. 25. 4. 2023 Funkce dvou proměnných, definiční obor, homogenní funkce, parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina.
7. 2. 5. 2023 Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
8. 9. 5. 2023 Opakování.

 

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro prezenční formu) – neotevíríme“

Komentáře nejsou povoleny.