Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro prezenční formu)

Jako každý rok, i letos v AR 2020/21, Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky B pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zkoušky z Matematiky B.

Místo konání kurzu

PROBĚHNE ONLINE FORMOU v Microsoft Teams

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na závěrečnou zkoušku z předmětu Matematika B. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečné zkoušky. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Letní semestr 2020/2021 (úterky 23. února až 4. května 2021)

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

Týden Datum Téma
1. 23. 2. 2021 Lineární algebra, řešení soustav lineárních rovnic. Gaussova eliminační metoda. Cramerovo pravidlo. Aplikace
2. 2. 3. 2021 Integrální počet, primitivní funkce, neurčitý integrál, metoda přímé integrace. Metoda per partes a substituční metoda.
3. 9. 3. 2021 Neurčitý integrál, integrace racionálních funkcí, rozklad na parciální zlomky, integrace iracionálních funkcí.
4. 16. 3. 2021 Určitý integrál, nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
5. 23. 3. 2021 Funkce dvou proměnných, definiční obor, homogenní funkce, parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina, normála k ploše.
6. 6. 4. 2021 Funkce dvou proměnných, volné extrémy, vázané lokální extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).
7. 13. 4. 2021 Obyčejné diferenciální rovnice, řešení diferenciální rovnice 1. řádu, separované a separovatelné diferenciální rovnice, lineární diferenciální rovnice 1. řádu, metoda variace konstanty.
8. 20. 4. 2021 Lineární diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty (homogenní, nehomogenní se speciální pravou stranou), metoda odhadu tvaru řešení diferenciální rovnice.
9. 27. 4. 2021 Diferenční počet, výpočet diference, určení monotonie posloupnosti (růst, pokles; degresivní, progresivní, konstantní). Lineární homogenní diferenční rovnice 1. a 2. řádu.
10. 4. 5. 2021 Lineární diferenční rovnice 1. a 2. řádu se speciální pravou stranou řešené metodou odhadu. Aplikace na vybrané konečné sumy. Opakování.

 

Cena kurzu

Kurz je součástí projektu MŠMT „Technika pro budoucnost“. Díky této podpoře samotný kurz letos není zpoplatněn.

Přihlášky – přihlašování bylo ukončeno, kapacita kurzu byla naplněna.

 

 

 

1 komentář u „Vyrovnávací kurz z Matematiky B (pro prezenční formu)“

Komentáře nejsou povoleny.