Vyrovnávací kurz ze Statistiky B, 2021 (pro kombinovanou formu) – online

Nově Vám v rámci přípravy na zkoušku ze Statistiky B nabízíme možnost zúčastnit se našeho Vyrovnávacího kurzu ze statistiky pro kombinovanou formu (AR 2021/2022), jehož náplní bude

  • opakování a prohloubení témat z oblasti popisné statistiky a teorie pravděpodobnosti, která jsou nezbytná k pochopení a zvládnutí předmětu Statistika B;
  • postupy a metody zpracování statistických dat v prostředí programu MS Excel;
  • řešení vybraných typů úloh v programu MS Excel s nadstavbou Real Statistics Resource Pack.

Setkání budou probíhat na PC učebně, ale účastníci kurzu si mohou přinést svůj vlastní počítač (notebook) s nainstalovaným programem MS Excel 2010 (či vyšší) a nadstavbou Real Statistics Resource Pack.

Místo konání kurzu

PC učebna A1004 (naproti vrátnice do po schodech dolů) Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Studenti kombinované formy studia předmětu Statistika B mívají problémy zejména s praktickými dovednostmi zpracování dat v programu MS Excel s nadstavbou Real Statistics Resource Pack. V rámci tohoto kurzu budou řešeny úlohy obdobné těm, se kterými se mohou studenti setkat v rámci zápočtových korespondenčních úkolů či u zkoušky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2021/2022, soboty dopoledne. Plánované termíny naleznete u jednotlivých témat.

Rozsah kurzu

Celkem 15 vyučovacích hodin: 3 setkání, vždy v sobotu 8:00 – 12:00 (tj. 3x 5 vyučovacích hodin).

Týden Datum (2021)
Téma
1 23. 10. Statistický soubor a odhady parametrů. (Zpracování dat v Excelu s nadstavbou Real Statistics. Základy popisné statistiky. Bodové a intervalové odhady.)
2 13. 11. Testování statistických hypotéz. (Jednovýběrové parametrické testy. Dvouvýběrové a neparametrické testy. Analýza rozptylu ANOVA.)
3

 4. 12.

online v MST ✓

Analýza statistických závislostí. (Testy dobré shody a kontingence. Jednoduchá lineární korelace a regrese. Vícerozměrné a nelineární regresní modely.)

Cena kurzu

1 500,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Online přihlašování bylo ukončeno, pokud se chcete ještě přihlásit, napište nám prosím na matematika.ekf@vsb.cz.