Katedra matematických metod v ekonomice

Robime matiku!

Jak jinak po ostravsku vystihnout, že se naše katedra zabývá matematikou, než souslovím „robime matiku“, které by jistě mělo být součástí všech kvalitních česko-ostravských slovníků a zároveň vyjadřuje nadhled i humor, který je nám vlastní.

Vítejte tedy na stránkách naší katedry a nebojte se matematiky, „bo matika nehryze“…