Katedra matematických metod v ekonomice

Vítejte na stránkách naší katedry.

Katedra matematických metod v ekonomice na Ekonomické fakultě VŠB-TUO byla založena v roce 1993 s cílem podporovat uplatňování matematických a statistických metod v ekonomice jak po linii teoretické, tak praktické.

Katedra zabezpečuje výuku matematiky, statistiky a vybraných kvantitativních metod pro všechny programy a obory bakalářského i magisterského studia ekonomické fakulty a rovněž se podílí na výuce v doktorském studiu. I když katedra negarantuje svůj vlastní studijní program nebo obor, matematika a statistika patří mezi základní teoretické předměty ve všech studijních programech na fakultě, takže se s vyučujícími a předměty této katedry setkají bez výjimky všichni studenti, kteří na ekonomické fakultě studují.