Předměty

V akademickém roce 2018/19 jsme zajišťovali výuku těchto předmětů:

 • Matematika A, B
 • Matematika v ekonomii
 • Finanční matematika
 • Metody řízení a rozhodování
 • Aplikace logistických metod
 • Statistika A, B
 • Statistické metody v marketingu
 • Analýza časových řad
 • Analýza dat z dotazníkových šetření
 • Analýza dat pro bakalářské práce
 • Analýza dat pro diplomové práce