Bebechy

Na této stránce naleznete jednotlivé (ne)užitečné bebechy.

Náhodné generování testů

Jednoduchá třída sloužící pro vícejazyčné pseudonáhodné generování testů v pdfLaTeXu.
(Dr. Genčev)

.cls soubor ke stažení


Binomický bebech

Jednoduchý generátor grafu pravděpodobnostní funkce pro různé parametry binomického rozložení Bi(n,p) vytvořený v R (shiny app).
(Dr. Funioková)

https://fun01.shinyapps.io/shinybinom/