Bebechy

První (binomický) bebech: jednoduchý generátor grafu pravděpodobnostní funkce pro různé parametry binomického rozložení Bi(n,p) vytvořený v R (shiny app):

https://fun01.shinyapps.io/shinybinom/