Témata závěrečných prací

Se členy našeho týmu se můžete potkat nejen ve výuce, přípravných, či vyrovnávacích kurzech, ale rovněž při řešení vašich závěrečných prací (BP či DP). A jaká témata můžete od našich členů očekávat? Připravili jsme pro případné zájemce z řad studentů EKF seznam aktuálně nabízených (rámcových) témat. V případě zájmu samozřejmě můžete sami zkusit oslovit Vašeho oblíbeného vyučujícího a třeba vymyslíte společně téma, které by bylo předmětem právě Vaší práce. (Níže pak naleznete témata prací obhájených v posledních letech i aktuálně řešených.)

Navrhovaná témata či okruhy pro BP

 • Dr. Taťána Funioková:
  • Využití R ve finanční matematice. / Using R in financial mathematics.
 • Dr. Jana Hrubá:
  • Analýza podmínek rozvíjení týmové práce v podniku, obchodní společnosti pomocí vybraných kvantitativních metod.
  • Analýza aktuálního stavu motivačních benefitů pro zaměstnance pomocí vybraných kvantitativních metod.
  • Aspekty bariér handicapovaných uchazečů o zaměstnání pomocí vybraných kvantitativních metod.
 • Dr. Šárka Michalcová:
  • Výběr vhodného dodavatele/produktu pomocí vybraných metod vícekriteriálního rozhodování.
 • Dr. Marek Pomp:
  • Efektivní počítačové zpracování Likertovy škály.
  • Vytěžování veřejně přístupných databází.
  • Automatické zpracování dat z veřejně přístupných databází.
 • prof. Dana Šalounová:
  • Komparace pojistných produktů pomocí vybraných metod vícekriteriálního rozhodování.

Navrhovaná témata či okruhy pro DP

 • doc. Václav Friedrich:
  • Analýza spokojenosti zaměstnanců/zákazníků/obačanů s využitím statistického šetření.
  • Silné a slabé stránky podniku z pohledu zaměstnance.
  • Silné a slabé stránky produktu z pohledu zákazníka.
  • Měření konkurenceschopnosti a výkonnosti firmy.
  • Marketingová analýza možností zlepšení image společnosti.
  • Výzkum atraktivity a konkurenceschopnosti měst.
  • Měření kvality služeb ve veřejné správě a samosprávě.
 • Dr. Petr Kozel:
  • Optimalizace na dopravních sítích s využitím lineárního programování
 • Dr. Šárka Michalcová:
  • Praktické využití metod vícekriteriálního rozhodování v aplikaci na výběr nového dodavatele.
 • Dr. Marek Pomp:
  • Využití q-metodologie v marketingových  průzkumech.
  • Pokročilé metody regresní analýzy.
 • Dr. Petr Seďa:
  • Modelování volatility finančních trhů.
  • Testování informační efektivnosti finančních trhů.
  • Ekonometrická analýza vzájemných vazeb akciových trhů.
  • Aplikace wavelet analýzy na finančních trzích.
 • prof. Dana Šalounová:
  • Aplikace statistických metod v marketingu (analýza spokojenosti, analýza postojů, analýza spotřebitelského chování, …)

Aktuálně v řešení (AR 2019/2020)

 • Efekty přelévání volatility na asijských akciových trzích
  (vedoucí DP Petr Seďa)

Obhájené práce

Zde naleznete seznam závěřečných prací úspěšně obhájených pod vedením členů naší katedry v posledních letech.

Obhájené bakalářské práce

 • Hodnocení kvality služeb a spokojenosti zákazníků v lázních
  (vedoucí BP Václav Friedrich, 2020)
 • Assessing the Creditworthiness of a Client Using Classification Trees
  (vedoucí BP Taťána Funioková, 2019)
 • Optimalizace tras pro svoz komunálního odpadu
  (vedoucí BP Petr Kozel, 2018)
 • Giniho koeficient a zhodnocení přerozdělovací funkce daní v České republice
  (vedoucí BP Marian Genčev, 2017)

Obhájené diplomové práce

 • Predicting Stock Price Movement with Classification Trees in R
  (vedoucí DP Taťána Funioková, 2020)
 • Využití Cluster-First Route-Second přístupu pro návrh tras svozu komunálního odpadu
  (vedoucí DP Petr Kozel, 2019)
 • Modelling Volatility Spillover Effects
  (vedoucí DP Petr Seďa, 2018)
 • Testování efektivnosti akciových trhů pomocí lineárních a nelineárních metod
  (vedoucí DP Petr Seďa, 2018)
 • Využití matematického programování pro řešení trasovacích úloh
  (vedoucí DP Petr Kozel, 2018)
 • Econometric Analysis of Interactions of Chinese Stock Market with Asian and Developed Global Markets
  (vedoucí DP Petr Seďa, 2017)
 • Empirická analýza časových řad nakupovaných komodit v průmyslovém podniku
  (vedoucí DP Petr Seďa, 2017)
 • Fundamentální analýza společnosti Vítkovice, a.s.
  (vedoucí DP Petr Seďa, 2017)
 • Integrace čínského akciového trhu s asijskými a vyspělými světovými trhy
  (vedoucí DP Petr Seďa, 2016)
 • Testing the Weak Form of Efficient Market Hypothesis in Stock Markets
  (vedoucí DP Petr Seďa, 2016)
 • Zhodnocení a výběr optimálního dodavatele pro vybraný podnik
 • (vedoucí DP Václav Friedrich, 2016)

Obhájené disertační práce

 • Hodnocení rozvoje regionů Visegrádské čtyřky v kontextu politiky soudržnosti Evropské unie (vedoucí DisP Dana Šalounová, 2016)