Optimalizace tras pro svoz odpadu

O zajímavém projektu, za kterým stojí vedoucí naší katedry, doktor Petr Kozel, si můžete přečíst jak v aktuálním čísle časopisu Akademik 2/2019: HGF a EKF navrhují optimální trasy pro vozy svážející komunální odpad, tak v březnovém vydání odborného časopisu pro nakládání s odpady a životní prostředí, Odpady 3/2019: Návrhy tras obslužných vozidel Nejen, že se jedná o krásný … Číst dál

Jedna z cen děkana za nejlepší publikace putuje na naši katedru

EKF každoročně pořádá Soutěž o cenu děkana za nejlepší publikace. Letos si cenu děkana za nejlepší článek odnesla členka naší katedry, prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D, k čemuž jí blahopřejeme. Více informací se dočtete v následujícím odkazu: Ceny děkana za nejlepší publikace let 2016-18 uděleny

Giniho koeficient I.-III.

V akademickém roce 2017/18 jste mohli navštívit cyklus tří na sebe navazujících přednášek věnovaných Giniho koeficientu. Klíčovým aktérem byl tentokrát doktor Marian Genčev, který je zároveň hlavním organizátorem seminářů pořádaných na naší katedře. V časopise Sokolská 33 najdete hned dva články věnované tomuto triptychu. Reporáž po první přednášce: O něco blíže Giniho koeficientu a druhá reportáž, … Číst dál

Rozhovor s Dr. Genčevem

V rubrice Interview33 na portálu studentů EKF VŠB-TUO Sokolská 33 naleznete rozhovor s naším kolegou, Dr. Marianem Genčevem, mj. organizátorem našich katederních seminářů: „Pro studium matematiky je nejdůležitější samostatná píle a skromný přístup“ říká doktor Genčev

Statistika s Rkem nuda rozhodně není

O zkušenostech se zaváděním jazyka R do výuky se na dalším z našich katederních seminářů podělili doktor Marek Pomp, využívající tento nástroj pro statistickou analýzu dat při výuce českých studentů, a doktorka Taťána Funioková, která má zkušenosti se studenty zahraničními. Jaké výhody či nástrahy zavedení tohoto programu do výuky přináší, se můžete dočíst v článku publikovaném v Sokolská … Číst dál

Rozhovor s doc. Friedrichem

Nejen o matematice a statistice je další z rozhovorů, které vychází v rubrice Interview33 na portálu studentů EKF VŠB-TUO Sokolská 33. Hlavním aktérem je tentokrát náš kolega doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D. „Nejdůležitější je nebát se,“ říká o matematice a statistice doktor Friedrich

Computation meets knowledge 2017

U příležitosti 40. výročí EKF uspořádala naše katedra mezinárodní konferenci, jejíž součástí bylo setkání uživatelů programu Mathematica a workshop Mathematica: A First Course. Více o této události se dočtete ve studentském časopise EKF VŠB-TUO Sokolská 33: 40. výročí založení EkF: Ekonomická fakulta hostila setkání uživatelů programu Wolfram Mathematica

Rozhovor s prof. Šalounovou

V rubrice Interview33 na portálu studentů EKF VŠB-TUO Sokolská 33 naleznete rozhovor s naší dlouholetou kolegyní, novopečenou profesorkou Danou Šalounovou, toho času vedoucí naší katedry: „Matematika mění způsob myšlení,“ říká profesorka Dana Šalounová

Profesorka v našich řadách

Dovolujeme si navázat na titulek níže uvedeného článku, který najdete ve studentském časopise Sokolská 33: „VŠB-TUO má pět nových proferorů, tři z nich jsou z EkF, a jeden z nich z KMME“ – tímto blahopřejeme naší kolegyni prof. RNDr. Daně Šalounové, Ph.D. ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika. VŠB-TUO má pět nových profesorů, tři z nich jsou z EkF