Novinky v MSC

S blížícím se koncem semestru pro Vás máme dvě novinky. Nově nás na Sokolské třídě, v učebně A317, můžete navštívit i ve čtvrtky. Mnoho studentů tráví středy díky nasazeným přednáškám v Porubě, proto jsme jednu naši studentskou posilu vyslali přímo do pobočky v Porubě. Najdete ji tam ve středy od 9:30 do 11:30. Sledujte opět naše rozvrhy na … Číst dál

Math Support Centre na EKF

Ve středu 16. listopadu 2022 jsem nově zahájili provoz Math Support Centre na naší ekonomické fakultě, konkrétně na učebně E 308. Aktuálně jsou Vám při Vašem studiu matematiky či statistiky k dispozici naši tutoři (učitelé, ale i sami studenti) každou středu. Aktuální rozvrh nabízených časů naleznete na celouniverzitních stránkách MSC, viz. odkaz: Rozvrh MSC na EKF Pokud … Číst dál

Náhodné generování písemek z databází

Dovolujeme si Vás pozvat na další ze seminářů pořádaných katedrou matematických metod v ekonomice. V zimním semetru AR 2019/20 tak činíme již podruhé: Mgr. Marian Genčev, Ph.D. Náhodné generování písemek z databází 26. listopadu 2019, 9:00-9:45, EKFB269 odkaz na abstrakt

Fractal geometry: Fractal dimension estimated by the surface division model

We cordially invite you to attend the first of a series of seminars held in AY 2019/20. Our first speaker is a visiting professor from neighboring Republic of Poland: Dovolujeme si Vás pozvat na první z řady seminářů konaných v AR 2019/20. Jako první se ujme slova hostující profesor ze sousední Polské republiky: Prof. Grzegorz Przekota (Koszalin … Číst dál

Test hypotézy o relativní četnosti a volba testového kritéria

Pro letní semestr AR 2018/19 jsme pro vás připravili další ze seminářů pořádaných naší katedrou matematických metod v ekonomice: Mgr. Taťána Funioková, Ph.D. Test hypotézy o relativní četnosti a volba testového kritéria 9. dubna 2019, 9:00-10:00, EKFB246 odkaz na abstrakt

Zamyšlení nad možnou transformací úlohy o vyhledání minimální Hamiltonovy kružnice na úlohu o vyhledání Eulerova tahu

Zveme vás na druhý ze dvou seminářů, které pořádá katedry matematických metod v ekonomice v zimním semestru AR 2018/19: Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Zamyšlení nad možnou transformací úlohy o vyhledání minimální Hamiltonovy kružnice na úlohu o vyhledání Eulerova tahu 11. prosince 2018, 9:00-9:45, EKFB246 odkaz na abstrakt

Výpočet Gaußova integrálu

Zveme vás na první ze dvou seminářů, které pořádá katedry matematických metod v ekonomice v zimním semestru AR 2018/19: Mgr. Marian Genčev, Ph.D. Výpočet Gaußova integrálu (Trik Richarda Feynmana) 27. listopadu 2018, 9:00-9:35, EKFB246 odkaz na abstrakt

Giniho koeficient I.-III.

V akademickém roce 2017/18 jste mohli navštívit cyklus tří na sebe navazujících přednášek věnovaných Giniho koeficientu. Klíčovým aktérem byl tentokrát doktor Marian Genčev, který je zároveň hlavním organizátorem seminářů pořádaných na naší katedře. V časopise Sokolská 33 najdete hned dva články věnované tomuto triptychu. Reporáž po první přednášce: O něco blíže Giniho koeficientu a druhá reportáž, … Číst dál

Statistika s Rkem nuda rozhodně není

O zkušenostech se zaváděním jazyka R do výuky se na dalším z našich katederních seminářů podělili doktor Marek Pomp, využívající tento nástroj pro statistickou analýzu dat při výuce českých studentů, a doktorka Taťána Funioková, která má zkušenosti se studenty zahraničními. Jaké výhody či nástrahy zavedení tohoto programu do výuky přináší, se můžete dočíst v článku publikovaném v Sokolská … Číst dál