Vyrovnávací kurz ze Statistiky A – nekoná se

Z důvodu malého zájmu studentů se letos kurz nekoná.

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu ze Statistiky A (primárně pro prezenční formu), který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zápočtu a zkoušky z tohoto předmětu.

Místo konání kurzu

Učebna  B246, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je pomocí vhodně zvolených typových příkladů procvičit učivo probírané během semestru a připravit tak studenty na zápočet (první 3 setkání) a zkoušku (druhé 3 setkání) z předmětu Statistika A. Lekce budou tedy probíhat na počítačové učebně.

Termín kurzu – neotevíráme

Letní semestr 2023/2024, čtvrtek od 16:00, od 28. března do 16. května (celkem tedy 6 setkání). Vždy od 16:00 do cca 18:30.

Cena za kurz

1 550 Kč (Celkem 18 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Přihlašování bylo ukončeno.

S případnými dotazy se obracejte na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 6 lekcí (zpravidla tři vyučovací hodiny)

Týden Datum Rámcová Témata
1. 28.3.2024 Pravděpodobnost součtu, součinu, vzájemně neslučitelné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů. Bayesův vzorec.
2. 4.4.2024 Diskrétní náhodná veličina. Přehled diskrétních rozdělení pravděpodobnosti.
3. 11.4.2024 Spojitá náhodná veličina. Přehled spojitých rozdělení pravděpodobnosti.
4. 2.5. 2024 Statistický soubor, uspořádání dat, grafy. Číselné charakteristiky. Míry polohy. Míry variability. Charakteristiky tvaru rozdělení.
5. 9.5. 2024 Dvourozměrný statistický soubor, korelační koeficient. Jednoduchá lineární regrese.
6. 16.5. 2024

Bodové a intervalové odhady populačních charakteristik. Testování hypotéz.