Podklady pro studium

U většiny předmětů jsou pro studenty k dispozici online výukové materiály v elektronickém výukovém systému LMS. Zároveň se naši členové snaží průběžně vydávat učební texty (skripta), které jsou studentům k dispozici v prodejně skript, či knihovně.

Během posledních let byly vydány tyto učební texty: