Analýza časových řad

Ing. Petr Seďa, Ph.D.

Podklady pro samostudium naleznete v LMS Moodle, podle příslušného kurzu:

  • kombinovaná forma, zakončení zápočtem: LMS Moodle,
  • kombinovaná forma, zakončení klasifikovaným zápočtem: LMS Moodle.