Analýza dat z dotazníkových šetření

prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.

Všechny studijní materiály včetně datových souborů studenti najdou na níže uvedeném odkazu http://homel.vsb.cz/~s1a20/AnalyzaDS/.

Podrobnější pokyny k samostudiu budou studenti dostávat prostřednictvím e-mailu průběžně v souladu s naplánovaným harmonogramem výuky předmětu.