Vyrovnávací kurz ze Statistiky A, 2023 (pro prezenční formu)

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu ze Statistiky A pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zápočtu a zkoušky z tohoto předmětu.

Místo konání kurzu

Učebna  B246, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je pomocí vhodně zvolených typových příkladů procvičit učivo probírané během semestru a připravit tak studenty na zápočet (první 3 setkání) a zkoušku (druhé 3 setkání) z předmětu Statistika A. Lekce budou tedy probíhat na počítačové učebně.

Termín kurzu

Letní semestr 2022/2023, úterý od 16:00, od 28. března do 9. května (mimo 4. dubna, celkem tedy 6 setkání). Vždy od 16:00 do cca 18:30.

Cena za kurz

1 550 Kč (Celkem 18 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Přihlásit se můžete do 24. března 12:00 prostřednictvím online formuláře.

Kurz bude otevřen pouze pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců. S případnými dotazy se obracejte na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 6 lekcí (zpravidla tři vyučovací hodiny)

Týden Datum Rámcová Témata
1. 28.3.2023 Pravděpodobnost součtu, součinu, vzájemně neslučitelné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů. Bayesův vzorec.
2. 11.4.2023 Diskrétní náhodná veličina. Přehled diskrétních rozdělení pravděpodobnosti.
3. 18.4.2023 Spojitá náhodná veličina. Přehled spojitých rozdělení pravděpodobnosti.
4. 25.4. 2023 Statistický soubor, uspořádání dat, grafy. Číselné charakteristiky. Míry polohy. Míry variability. Charakteristiky tvaru rozdělení.
5. 2.5. 2023 Dvourozměrný statistický soubor, korelační koeficient. Jednoduchá lineární regrese.
6. 9.5. 2023 

Bodové a intervalové odhady populačních charakteristik. Testování hypotéz.