Zamyšlení nad možnou transformací úlohy o vyhledání minimální Hamiltonovy kružnice na úlohu o vyhledání Eulerova tahu

Zveme vás na druhý ze dvou seminářů, které pořádá katedry matematických metod v ekonomice v zimním semestru AR 2018/19:

Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Zamyšlení nad možnou transformací úlohy o vyhledání minimální Hamiltonovy kružnice na úlohu o vyhledání Eulerova tahu

11. prosince 2018, 9:00-9:45, EKFB246
odkaz na abstrakt