Vyrovnávací kurz z Matematiky A pro kombinovanou formu bakalářského studia

Jak bývá zvykem, i letos Vám nabízíme možnost zúčastnit se v rámci přípravy na zápočet z matematiky A Vyrovnávacího kurzu z matematiky pro kombinovanou formu.

Místo konání kurzu

Učebna A1103, 1. podlaží, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v letním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu (proběhlo)

Zimní semestr 2018/2019 (soboty)

Rozsah kurzu

Celkem 30 hodin, v soboty dopoledne pět vyučovacích hodin od 9:00 do 13:15 hod.

TýdenDatumTéma
120. 10. 2018Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnosti. Limita posloupnosti. Funkce jedné proměnné. Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, definice, vlastnosti. Definiční obor funkce.
23. 11. 2018Grafy funkcí a jejich transformace. Prostá funkce, inverzní funkce k dané funkci.
324. 11 2018Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě. Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Jednostranná limita funkce.
48. 12. 2018Derivace složitější a vyšších řádů. L‘Hospitalovo pravidlo. Vyšetřování průběhu funkce – extrémy, intervaly monotónnosti.
515. 12. 2018Vyšetřování průběhu funkce – intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body. Asymptoty grafu funkce, graf funkce. Úvod do LA – Křížové pravidlo, Sarrusovo pravidlo, LZ a LN vektorů.
65. 1. 2019Matice, operace s maticemi. Determinanty vyššího řádu, vlastnosti determinantu, inverzní matice, maticové rovnice.

Cena kurzu

2 200,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Kurz bude otevřen po přihlášení minimálně 20 studentů. Termín závazného přihlášení je úterý 17. 10. 2018 do 23:59 hod. na adrese matematika.ekf@vsb.cz. Nejpozději následující den 18. 10. 2018 do 16:00 hod. dostanou přihlášení studenti emailem zprávu, zda se kurz otevře. Pokud ano, zaplatí přihlášení studenti podle níže uvedených instrukcí kurzovné a kopii složenky nebo bankovního převodu donesou 20. 10. 2018 na zahájení kurzu (8:50 hod., učebna A1103).

Kurzovné se hradí složenkou (peněžní poukázkou) nebo bankovním převodem na konto VŠB-TU Ostrava (možná je i elektronická verze platby na mobilních zařízeních). V poznámce příkazu (ve zprávě pro příjemce) uveďte jméno studenta.