Vyrovnávací kurz z Matematiky B

Pro studenty třetích ročníků bakalářského studia organizujeme  Vyrovnávací kurz z Matematiky B, který je zaměřen na jejich přípravu k úspěšnému ukončení tohoto předmětu. 

Místo konání kurzu

Učebna A103, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Termín kurzu

Zkouškové období zimního semestru 2023/2024, od 8.1. do 24.1., vždy v pondělí a ve středu dopoledne.

Cena za kurz

V rámci podpory studentů závěrečných ročníků je jim tento kurz poskytnut zdarma.

Přihlášky 

Do kurzu se přihlásíte prostřednictvím našeho online formuláře.

S případnými dotazy se obracejte na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 6 lekcí, zpravidla čtyři vyučovací hodiny.

Týden Datum Čas Rámcová témata
1. pondělí 8.1.2024 9:00 Maticové operace, determinant, inverzní matice, maticové rovnice.                                                                   
  středa 10.1.2024 9:00 Řešení soustav lineárních rovnic.
2. pondělí 15.1.2024 9:00

Neurčitý integrál, metoda přímé integrace, substituční, per partes, rozklad na parciální zlomky.

  středa 17.1.2024 9:00 Určitý integrál, nevlastní integrál, aplikace určitého integrálu na výpočty obsahů plošných obrazců.
3. pondělí 22.1.2024 9:00

Funkce dvou proměnných, definiční obor, parciální derivace, totální diferenciál, tečná rovina, volné extrémy.

  středa 24.1.2024
9:00 Funkce dvou proměnných, vázané lokální extrémy (metoda substituční, metoda Lagrangeovy funkce).