Vyrovnávací kurz ze Statistiky A

Pro studenty třetích ročníků bakalářského studia organizujeme  Vyrovnávací kurz ze Statistiky A, který je zaměřen na jejich přípravu k úspěšnému ukončení tohoto předmětu. 

Místo konání kurzu

Učebna B246, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Termín kurzu

Zkouškové období zimního semestru 2023/2024, od 8.1. do 26.1., vždy v pondělí odpoledne a pátek dopoledne.

Cena za kurz

V rámci podpory studentů závěrečných ročníků je jim tento kurz poskytnut zdarma.

Přihlášky 

Do kurzu se přihlásíte prostřednictvím našeho online formuláře.

S případnými dotazy se obracejte na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 6 lekcí, zpravidla tři vyučovací hodiny.

Týden Datum Čas Témata (rámcová)
1. pondělí 8.1.2024 13:00 Pravděpodobnost součtu, součinu, vzájemně neslučitelné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů. Bayesův vzorec.
  pátek 12.1.2024 9:00 Diskrétní náhodná veličina.
2. pondělí 15.1.2024 13:00 Spojitá náhodná veličina.
  pátek 19.1.2024 9:00 Statistický soubor, uspořádání dat, grafy. Číselné charakteristiky. Míry polohy. Míry variability. Charakteristiky tvaru rozdělení.
3. pondělí 22.1.2024 13:00 Dvourozměrný statistický soubor, korelační koeficient. Jednoduchá lineární regrese.
  pátek 26.1.2024
9:00

Bodové a intervalové odhady populačních charakteristik. Testování hypotéz.