Vyrovnávací kurz ze Statistiky A, 2023

Pro malý zájem tentokrát neotevíráme

Dovolujeme si Vám i letos nabídnout možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu ze Statistiky A pro prezenční formu, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí zápočtu a zkoušky z tohoto předmětu.

Místo konání kurzu

Učebna B246, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je pomocí vhodně zvolených typových příkladů procvičit učivo probírané během semestru a připravit tak studenty na zápočet a zkoušku z předmětu Statistika A. Lekce budou tedy probíhat na počítačové učebně.

Termín kurzu

Zimní semestr 2023/2024, vybrané čtvrtky od 19. října  do 14. prosince (celkem 6 setkání). Vždy od 16:00 do cca 18:30.

Cena za kurz

1 550 Kč (Celkem 18 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Přihlašování bylo ukončeno. Pro malý zájem tento semestr kurz neotevíráme

S případnými dotazy se obracejte na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 6 lekcí, ve středu odpoledne od 16:00 (zpravidla tři vyučovací hodiny)

letos neotevíráme

Týden Datum Téma
1. 19.10.2023 Pravděpodobnost součtu, součinu, vzájemně neslučitelné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů. Bayesův vzorec.
2. 2.11.2023 Diskrétní náhodná veličina.
3. 9.11.2023 Spojitá náhodná veličina.
4. 23.11.2023 Statistický soubor, uspořádání dat, grafy. Číselné charakteristiky. Míry polohy. Míry variability. Charakteristiky tvaru rozdělení.
5. 7.12.2023 Dvourozměrný statistický soubor, korelační koeficient. Jednoduchá lineární regrese.
6. 14.12.2023

Bodové a intervalové odhady populačních charakteristik. Testování hypotéz. 

 

1 komentář u „Vyrovnávací kurz ze Statistiky A, 2023“

Komentáře nejsou povoleny.