Vyrovnávací kurz z Matematiky A, 2023

I v tomto akademickém roce, 2023/24, Vám nabízíme možnost zúčastnit se Vyrovnávacího kurzu z matematiky, který Vám pomůže připravit se na úspěšné zvládnutí klasifikovaného zápočtu z Matematiky A.

Místo konání kurzu

Učebna  B136, Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Záměrem kurzu je lépe seznámit studenty s probíraným učivem v zimním semestru  a připravit je tak na klasifikovaný zápočet z předmětu Matematika A. V rámci tohoto kurzu bude s účastníky intenzivně probráno učivo matematiky, jehož znalost je vyžadována u závěrečného zápočtu. Na vybraných typických příkladech si budou moci ověřit úroveň pochopení příslušné látky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2023/2024, každé úterý od 3. října až do 12. prosince 2023 (celkem 10 setkání, kromě 7. listopadu). Vždy od 16:00 do cca 19:00.

Cena za kurz

2 450 Kč (Celkem 40 výukových hodin.)

Přihlášky a způsob placení

Přihlásit se můžete prostřednictvím našeho online formuláře (přihlašování je stále možné)

V případě jakýchkoli dotazů pište na matematika.ekf@vsb.cz.

Rozsah kurzu

Celkem 10 lekcí, v úterý odpoledne od 16:00 (zpravidla čtyři vyučovací hodiny)

Týden Datum Téma
1. 3.10. 2023 Posloupnost reálných čísel, aritmetická a geometrická posloupnost.
2. 10.10. 2023 Limita posloupnosti.
3. 17.10. 2023 Shrnutí středoškolského učiva týkajícího se elementárních funkcí, grafy a jejich transformace, vlastnosti.
4. 24.10. 2023 Funkce jedné proměnné. Definiční obor funkce, inverzní funkce k dané funkci.
5. 31.10. 2023 Limita funkce ve vlastním bodě, limita funkce v nevlastním bodě, jednostranná limita funkce.
6. 14.11. 2023 Derivace funkce, geometrický význam, vlastnosti. Rovnice tečny a normály. Derivace vyšších řádů.
7. 21 11. 2023

Diferenciál funkce, přibližné výpočty, aproximace funkcí, L’Hospitalovo pravidlo.

8. 28. 11. 2023

Vyšetřování průběhu funkce: intervaly monotónnosti, lokální a globální extrémy funkce.

9. 5. 12. 2023
Vyšetřování průběhu funkce: intervaly konvexnosti a konkávnosti, inflexní body, asymptota grafu funkce.
10. 12. 12. 2023
Opakování probraného učiva. Příprava na zápočet.