Matematika B – volba rozvrhu

Vážení studenti,

v níže uvedeném textu naleznete užitečné informace, které Vám mohou pomoci při osobní volbě rozvrhu v předmětu Matematika B.

Studenti 1. ročníku bakalářského studia

V rámci osobní volby rozvrhu si můžete zvolit jednoho ze tří přednášejících, u kterého následně vykonáte zkoušku. Podle volby přednášejícího si musíte zvolit jednoho ze cvičících, ke kterému budete docházet na cvičení. Tato volba je již závislá na Vaší počáteční volbě přednášejícího. V níže uvedené tabulce jsou informace o rozdělení cvičících mezi jednotlivé přednášející.

Dr. Arencinia
P/01
Dr. Rucki
P/02
Dr. Genčev
P/03
Dr. Arencibia
C/05
Dr. Rucki
C/01, C/07, C/17, C/18
Dr. Genčev
C/20, C/21, C/22, C/23
Dr. Onderková
C/06, C/08, C/09, C/10,
C/11, C/16
Mgr. Lorencová
C/12, C/13, C/14, C/15
Dr. Hrubá
C/02, C/03, C/04, C/19

Jiné kombinace cvičení a přednášky nejsou povoleny. V případě zapsání nepovolené kombinace riskujete, že budete smazáni jak z přednášky, tak ze cvičení. Zkontrolujte si tedy ve vlastním zájmu, zda Vaše volba odpovídá některé z povolených kombinací.

Studenti 2. a 3. ročníku bakalářského studia

Pokud máte opakovaně zapsán předmět Matematika B, můžete se nacházet ve dvou situacích:

  • nemáte zápočet,
  • máte zápočet, který jste získali z dřívějšího zápisu předmětu.

Nemám zápočet

Pokud nemáte zápočet, postupujete při volbě rozvrhu obdobně jako řádný student 1. ročníku. Viz výše.

Mám zápočet

Pokud máte zápočet a chcete, aby Vám byl uznán, pak na zápis do cvičení nemáte nárok. Nezapisujte se tedy při volbě rozvrhu k žádnému cvičícímu. Týká se Vás pouze zkouška. Máte možnost zvolit si, u koho chcete být zkoušeni s ohledem na volnou kapacitu zkoušejícího. Volbu zkoušejícího provedete tak, že se emailem (petr.kozel@vsb.cz) nebo osobně zapíšete k vybranému zkoušejícímu u vedoucího Katedry matematických metod v ekonomice.

Zápočtu se však můžete zříci a to bezprostředně po započetí výuky v příslušném semestru a učiníte tak prostřednictvím studijního oddělení. Pokud tak učiníte, postupujete při volbě rozvrhu obdobně jako řádný student 1. ročníku. Viz výše.

Další užitečné informace naleznete zde.

Napsat komentář