Přihlášky do nabízených kurzů

Kurzy pro matematiku B již byly zahájeny, další přihlašování plánujeme až do přípravného kurzu pro přijaté uchažeče na EKF (zářijový kurz).

V tuto chvíli tedy neprobíhá přihlašování do žádných kurzů.