Vyrovnávací kurz ze Statistiky B, 2022 (pro kombinovanou formu)

V rámci přípravy na zkoušku ze Statistiky B Vám nabízíme možnost zúčastnit se našeho Vyrovnávacího kurzu ze statistiky pro kombinovanou formu (AR 2022/2023), jehož náplní bude

  • opakování a prohloubení témat z oblasti popisné statistiky a teorie pravděpodobnosti, která jsou nezbytná k pochopení a zvládnutí předmětu Statistika B;
  • postupy a metody zpracování statistických dat v prostředí programu MS Excel;
  • řešení vybraných typů úloh v programu MS Excel s nadstavbou Real Statistics Resource Pack.

Setkání budou probíhat na PC učebně, ale účastníci kurzu si mohou přinést svůj vlastní počítač (notebook) s nainstalovaným programem MS Excel 2010 (či vyšší) a nadstavbou Real Statistics Resource Pack.

Místo konání kurzu

PC učebna A1003 (naproti vrátnice do přízemí, po schodech dolů) Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Sokolská třída 33, Ostrava 1.

Účel a cíl kurzu

Studenti kombinované formy studia předmětu Statistika B mívají problémy zejména s praktickými dovednostmi zpracování dat v programu MS Excel s nadstavbou Real Statistics Resource Pack. V rámci tohoto kurzu budou řešeny úlohy obdobné těm, se kterými se mohou studenti setkat v rámci zápočtových korespondenčních úkolů či u zkoušky.

Termín kurzu

Zimní semestr 2022/2023, soboty dopoledne. Plánované termíny naleznete u jednotlivých témat.

Rozsah kurzu

Celkem 15 vyučovacích hodin: 3 setkání, vždy v sobotu 8:00 – 12:00 (tj. 3x 5 vyučovacích hodin).

Týden Datum (2022)
Téma
1 22. 10. Statistický soubor a odhady parametrů. (Zpracování dat v Excelu s nadstavbou Real Statistics. Základy popisné statistiky. Bodové a intervalové odhady.)
2 12. 11. Testování statistických hypotéz. (Jednovýběrové parametrické testy. Dvouvýběrové a neparametrické testy. Analýza rozptylu ANOVA.)
3

3. 12.

Analýza statistických závislostí. (Testy dobré shody a kontingence. Jednoduchá lineární korelace a regrese. Vícerozměrné a nelineární regresní modely.)

Cena kurzu

1 500,- Kč

Přihlášky a způsob placení

Přihlašování bylo ukončeno. V případě jakýchkoli dotazů se na nás s důvěrou obraťte na matematika.ekf@vsb.cz.