Pokyny k samostudiu

Vážení studenti,

níže naleznete pokyny k samostudiu předmětů, zabezpečovaných naší katedrou, pro období, ve kterém je zrušena osobní účast všech studentů na výuce. Toto období platí od 11. 3. 2020 do odvolání. Informace budou průběžně doplňovány.

Uvedené pokyny jsou strukturovány podle předmětů, dále případně s podúrovněmi, odpovídajícími jednotlivým vyučujícím.

Konzultace s členy naší katedry budou ve výše uvedeném období probíhat výhradně elektronickou formou.